Varmevekslere

På mange byggepladser findes allerede fjernvarme, og ved anvendelse af vore effektive varmevekslerstationer hentes energien til opvarmningen af bygningen fra fjernvarmenettet. Vi opstiller en sekundær kreds hvor varmeveksleren krydser med fjernvarmevandet, og via vore kaloriferer fordeles varmen ud i bygningen.

De kompakte pladevarmevekslere har stor varmeflade, og giver hermed stor flexibilitet i løsning af opgaver og bliver leveret på en nøglefærdig ramme inklusiv cirkulationspumpe, ekspansionstank og styretavle.

Alle vekslere styres elektronisk for optimal afkøling.